Flere udbrud med salmonella i 2023 i Danmark

I Danmark steg antallet af salmonellaudbrud fra 2022 til 2023. Det fremgår af den årlige rapport om zoonoser i Danmark, der er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen og Staten Serum Institut.
Foto: Darko Djurin / Pixabay

I Danmark blev der i 2023 registreret 18 salmonellaudbrud, hvilket er en markant stigning fra 2022, hvor det var 11 udbrud. Det fremgår af den årlige rapport for 2023 over forekomsten af zoonoser – sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Det største salmonellaudbrud i 2023 i Danmark talte 31 registrerede sygdomstilfælde og skyldtes Salmonella München. 8 af Salmonella-udbruddene i Danmark i 2023 skyldes Salmonella Enteritidis. I alt blev omkring 200 patienter blev smittet med forskellige typer af salmonella.

Stigning i udbrud med Salmonella Enteritidis også i Europa

Det stigende antal udbrud ses også andre steder i Europa og følger en generel tendens. Fire af de 11 udbrud med Salmonella Enteritidis, som er påvist i Danmark i 2023, kan spores tilbage til større internationale udbrud.

EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, melder, at de europæiske lande har rapporteret flere udbrud i 2023. EFSA’s database indeholder resultater fra genetiske analyser af bakterierne, som har bidraget til at opklare og opspore både det kød og de virksomheder, hvor salmonellaen stammer fra.

“Når flere lande i Europa bidrager til samme database, har vi bedre mulighed for at opklare flere europæiske fødevarebårne udbrud. Og vi kan se, at salmonellaen kan kobles til importeret kyllingekød,” siger forskningsgruppeleder Marianne Sandberg fra DTU Fødevareinstituttet.Salmonella Enteritidis findes oftere i høns, kyllinger og æg end i fødevarer af anden animalsk oprindelse. Mennesker kan blive smittet, ved kontakt med dyr eller fødevarer, som er inficeret med bakterien.

“Salmonella Enteritidis er en infektion, vi som oftest ser, efter at folk har været ude at rejse. Det var derfor overraskende, at antallet af Salmonella Enteriditis udbrud indenfor landets grænser steg fra 1-3 per år i 2017-2022, til 8 i 2023,” fortæller Luise Muller, epidemiolog fra Statens Serum Institut.

Smittekilden til ét udbrud var stegt kyllingekød til kebab. Netop det udbrud var en del af et internationalt udbrud og talte over 200 patienter i 13 lande. Der er ingen indikationer på, at dansk producerede æg eller kyllingekød var årsag til det salmonellaudbrud.

“I Danmark har vi en meget finmasket kontrol for salmonella i produktionen af slagtekyllinger og æg til konsum. Hvis vi finder salmonella må æg eller kyllingekød fra flokkene ikke sendes ud til forbrugerne, men skal varmebehandles,” siger specialkonsulent Gudrun Sandø fra Fødevarestyrelsen.

Total
0
Shares