Mistrivsel: 9 ud af 10 unge i København trives godt

Cirka 9 ud af 10 unge i København trives godt både i skolen og hjemme. Det svarer de selv i dette års Ungeprofil, som nu er gennemført for femte gang.
Cirka 9 ud af 10 unge i København trives godt både i skolen og hjemme. (Foto: Københavns Kommune / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)

Efter en årrække, hvor den ene undersøgelse efter den anden har vist stigende mistrivsel blandt unge, ser den dystre udvikling ud til at være bremset og trivslen i bedring. I Københavns Kommune har flere end 10.000 unge svaret på en lang række spørgsmål om deres sundhed og trivsel i den seneste Ungeprofilundersøgelse, og overordnet set ser udviklingen lysere ud, end den har gjort længe.

”Mistrivsel blandt unge har desværre været et meget stort tema i en del år. Nu ser vi endelig en positiv udvikling. Ikke bare for første, men for andet år i træk, er mistrivslen stagneret. Det gør mig rigtig glad som sundhedsborgmester, at kurven ser ud til at knække, for unges mentale trivsel er noget af det, jeg er allermest optaget af, og som ligger mit hjerte nært,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Ungeprofilen, som er en årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på ungdomsuddannelserne, viser, at den generelle trivsel blandt unge i København er høj. Rundt regnet 9 ud af 10 af de unge angiver, at de har det ’godt’ eller ’rigtig godt’ i skolen (87 %) og derhjemme (91 %). Det er en fremgang i forhold til lavpunktet i 2021, hvor andelen var på hhv. 85 og 89 %.

Stadig meget arbejde at gøre

Undersøgelsen viser blandt andet et mindre fald i selvskadende adfærd og en lavere andel af unge, der er placeret i den laveste ende af WHO 5-trivselsindekset, der medfører stor risiko for stress og depression. I 2020 var andelen 12 %, mens den i 2023 er faldet til 10 %. Det tilsvarende tal på landsplan er 8 %.

Undersøgelsen viser desuden et fald siden 2022 i andelen af unge, der ofte eller meget ofte føler sig ensomme fra 11 % til 9 %.

”Selvom der er en god udvikling i gang, så er vi slet ikke i mål. Unge i København ligger stadig under landsgennemsnittet i generel trivsel, og der er også steder, hvor udviklingen fortsat går den gale vej. Derfor læner jeg mig bestemt ikke tilbage – mental mistrivsel blandt unge er fortsat en topprioritet for mig. Men jeg er glad for at se, at det, vi gør både som kommune og som samfund, ser ud til at gøre en forskel,” siger Sisse Marie Welling.

Ungeprofilen er et vigtigt redskab i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens løbende arbejde og bruges blandt andet til at kunne identificere de steder, hvor der er behov for nye tiltag. Resultaterne vil også indgå i arbejdet med den samlede strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel, som kommunens forvaltninger samarbejder om.

Endelig vil Ungeprofilens resultater også blive brugt på de enkelte ungdomsuddannelser, som hver især får en uddybende rapport med egne resultater, der skal danne grundlag for handleplaner, som aftales mellem kommunen og skolerne.

Centrale tal fra Ungeprofilen 2023

Langt størstedelen af de unge i København angiver, at de har det godt eller rigtig godt i skolen (87 %) og derhjemme (91 %).

Andelen af unge, som mistrives, er højere i København end på landsplan. 10 % af de unge i København er placeret i den laveste ende af WHO-5’s trivselsindeks, hvilket medfører stor risiko for depression og stressbelastning (8 % på landsplan).

Der er sket et fald siden 2022 i andelen af unge, der ofte eller meget ofte føler sig ensomme fra 11 % til 9 %. Tallet ligger dog markant højere blandt non-binære + transkønnede (28 %), elever i ungdomsskolen (21 %) og elever på FGU (17 %).

Siden 2019 er der sket et fald i andelen af unge, der altid eller for det meste har nogen at snakke med (fra 94 % til 91 %), mens andelen af unge, der er blevet mobbet i skolen det seneste halve år, er steget fra 9 % (2019) til 12 % (2023). Også digital mobning er stigende – fra 6 % i 2021 til 9 % i 2023.

Om Ungeprofilen

Ungeprofilen er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som giver en bred indsigt i, hvordan unge oplever egen trivsel og sundhed. 34 kommuner har deltaget.

I Københavns Kommune har 10.368 unge på tværs af 30 gymnasier, erhvervsskoler, forberedende grunduddannelser (FGU), 10. klasser og ungdomsskoler i perioden november 2023 til januar 2024 deltaget i undersøgelsen. Det er en rekordhøj besvarelsesprocent i København og svarer til en deltagelsesprocent på 73 % af de inviterede unge.

På landsplan har 46.949 elever fra ungdomsuddannelserne deltaget i ungeprofilundersøgelsen.

Total
0
Shares