Danske ledere: Ukrainske flygtninge er værdsatte medarbejdere

To år efter Ruslands invasion af Ukraine viser en ny undersøgelse fra Lederne, at de ukrainske flygtninge stadig er meget værdsatte medarbejdere blandt et markant flertal af de danske ledere, som har erfaring med at ansætte dem.
Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne.

Det er to år siden, de første ukrainske flygtninge begyndte at ankomme til Danmark for at undslippe de russiske angreb, og de fleste af dem har bidt sig fast på det danske arbejdsmarked. Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at knap 80 procent af de 16-66-årige fordrevne ukrainere i Danmark, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, er i beskæftigelse (i januar 2023 var tallet 57 procent).

Og ifølge en ny medlemsundersøgelse fra Lederne blandt mere end 1.100 privatansatte ledere, vurderer næsten 9 ud af 10 af de ledere, som har ansat en eller flere ukrainske flygtninge, at integrationen af ukrainerne på arbejdspladsen er lykkedes.

”På en meget tragisk baggrund understreger tallene, at ledere og virksomheder er klar til at åbne døren for mennesker, som står i en ulykkelig situation. Samtidig kan vi se, at ledere, og i høj grad også ukrainerne selv, har gjort en indsats for at lykkes med integrationen på det danske arbejdsmarked,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør hos Lederne, som er landets største faglige organisation for ledere.

Et lille lys i mørket

I alt svarer knap 13 procent af deltagerne i den nye undersøgelse, at de har ansat en eller flere ukrainske flygtninge. Og ud af disse ledere er det kun godt 1 procent, som efterfølgende har fortrudt. Det er tal, der stort set er identiske med en tilsvarende undersøgelse for et år siden.

”Det understreger naturligvis, at alle parter har haft en interesse i at lykkes med integrationen af de ukrainske flygtninge ude i virksomhederne – til trods for eventuelle sprogvanskeligheder og de ofte meget voldsomme oplevelser, flygtningene har med i bagagen. Samtidig har ukrainerne budt ind med arbejdskraft, som vi står og mangler på store dele af det danske arbejdsmarked. Så der er tale om et lille lys i en ellers meget mørk situation,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

“Succesen med de ukrainske flygtninge kan forhåbentlig også bruges som læring fremadrettet, når det eksempelvis gælder værdien af holde hånden under de flygtninge, der kommer til landet. Og erfaringerne kan forhåbentlig inspirere til, at der i endnu højere grad åbnes mulighed for, at både flygtningene og de danske virksomheder får adgang til rådgivning for at hjælpe integrationen på vej på arbejdsmarkedet – eksempelvis i tilfælde af sprogvanskeligheder eller andre barrierer.”

Succes i klasselokalet

Hos et af de medlemmer, som har deltaget i Ledernes undersøgelse, skoleleder Lars Peter Nitschke fra privatskolen, Klostermarksskolen, i Aalborg, har man også gode erfaringer med at ansætte ukrainske flygtninge. Her har man haft en ukrainsk kvinde tilknyttet som lærervikar.

”Vi kom i kontakt med Yevheniia, eller Jane som hun kalder sig i Danmark, gennem kommunen. Vi havde hende først ansat som “sprogpraktikant” i 4-5 måneder og efterfølgende som vikar, hvor hun blandt andet har undervist i engelsk – og hun har nu fået fast ansættelse på en anden skole i byen.”

“Samtidig med at vi har haft gavn af en fagligt stærk lærer med stor pædagogisk indsigt, så har vi fået et helt nyt og anderledes indblik i det ukrainske samfund, som jo ellers godt kan virke meget fjernt og anderledes,” siger skoleleder Lars Peter Nitschke og understreger:

”Det har helt sikkert været en positiv oplevelse at have Jane indenfor skolens døre. Selvfølgelig var vi på forhånd lidt usikre på, hvordan det ville blive, men den usikkerhed forsvandt ret hurtigt.”

Den 24. februar er det præcis to år siden, Rusland invaderede Ukraine.

Kilde: Medlemsundersøgelse fra Lederne blandt over 1.100 privatansatte ledere.

Fakta om Ukrainere i Danmark:

  • Der er pr. 18. februar 2024 32.364 Ukrainere på ophold i Danmark efter særloven.
  • Flest af dem kvinder og piger – 20.042 personer
  • Flest i alderen 16-66 – 22.356 personer – kvinder og mænd.
  • 78 procent af de 16-66-årige fordrevne ukrainere i Danmark, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, er i beskæftigelse (januar 2024). I januar 2023 var tallet 57 procent. Blandt alle 16-66-årige fordrevne ukrainere, var andelen 50 procent (januar 2024 og 39 procent i januar 2023).

Der er flest i beskæftigelse i:

  • Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (1.854)
  • Hoteller og restauranter (1.814)
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri (1.596)
  • I januar 2024 var der samlet set 11.126 beskæftigede ukrainere med ophold efter særloven.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Total
0
Shares
Related Posts
Read More

Dagrofa leverer den bedste driftsindtjening i mere end 20 år

Dagrofa kom ud af 2023 med 426 mio. kr. i driftsindtjening (EBITDA), hvilket er det bedste resultat for fødevarekoncernen i mere end 20 år. Resultatet medvirker til et overskud efter skat på 89 mio.  kr., hvilket er en fremgang på mere end 20 procent i forhold til året før.
Read More

Fastfoodkæde: Medbring din egen tallerken og få 15% rabat

I kølvandet på, at den foreløbige aftale om en ny europæisk emballageforordning blev indgået den 4. marts, tester landets største danskejede fastfoodkæde, Sunset Boulevard, som de første nu medbragt emballage som en mulig vej til at nedbringe forbruget af engangsemballage. Tilbuddet lyder – medbring din egen tallerken og få 15% rabat.
Read More

Æg-industrien slår hvert år 7 milliarder hanekyllinger ihjel

Æg-industrien slår på verdensplan hvert år syv milliarder hanekyllinger ihjel, straks de er udklækkede, fordi de hverken kan lægge æg eller er værd at opdrætte som slagtekyllinger. I flere lande har man forbudt denne praksis, men hverken forbud eller de andre løsninger, der er i spil, er holdbare, lyder det fra forsker på Københavns Universitet.