Sprogtilbud: Flere benytter sig af online sprogtræning

Online sprogtræning mellem frivillige dansktalende og nye medborgere oplever markant fremgang hos Røde Kors.
På Røde Kors’ online sprogtilbud Sprogland.dk mødes og træner frivillige dansk med nye medborgere. Modelbillede. Foto: Max Lucov

Det brager derudad med samtalerne på Røde Kors’ online sprogtilbud Sprogland. På bare to år har platformen, hvor nye medborgere kan træne dansk med frivillige dansktalende, mere end tredoblet antallet af samtaler om måneden.

Mange brugere har en sundhedsfaglig baggrund og træner dansk som led i at opnå autorisation til at praktisere deres fag i Danmark, bl.a. læger, tandlæger og sygeplejersker. Hertil fortæller flere i en ny evaluering, at de oplever et behov for sprogtræning, der ligger ud over den undervisning, de får eller har fået på landets sprogskoler.

”Vi er et sted i dag, hvor der er stort fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til den danske social- og sundhedssektor. Derfor er det også vigtigt, vi arbejder for at gøre bl.a. sprogtilbud og anden støtte tilgængeligt, der kan understøtte deres integration i og uden for arbejdsmarkedet. Det kan vi se, at vi i høj grad lykkes med på Sprogland,” siger Niels Svankjær Christiansen, leder af Røde Kors’ integrationsindsats.

Det er blandt andet deltagere med iransk og ukrainsk baggrund, såvel som andre flygtningegrupper i Røde Kors’ indsatser, som gør brug af platformens tilbud.

Nemt og intensivt

Platformen blev udviklet med henblik på at støtte nye medborgeres tilegnelse af danskkundskaber, men også deres kendskab til det danske arbejdsmarked og samfund. Heri har især adgangen og tilgængeligheden af tilbuddet været et helt centralt kriterie. Som bruger tilmelder du dig blot online og booker en tid hos en af de frivillige sprogtrænere, hvorefter I mødes og taler på platformen via video.

Udover at det er nemt at gå til, peger deltagere i evalueringen på, at de oplever at få en særligt individualiseret, fokuseret og intensiv træning, fordi den foregår en-til-en. Det giver dem mere taletid til fx at øve udtale, men også fleksibilitet til at drøfte vedkomne emner, fx en brugers jobsøgning eller fremtidsplaner, og til at lægge det uden for arbejdstiden eller andre opgaver i hverdagen.

”Det er tydeligt, at vi rammer et segment, der har et udtalt ønske om og motivation for at styrke sine danskkundskaber med henblik på at bidrage til det danske velfærdssamfund. Langt de fleste kombinerer det med den undervisning, de får på landets sprogskoler, fordi de her får mulighed for at træne det på tomandshånd og passe det ind i en travl hverdag,” siger Nynne Reenberg, projektleder i Røde Kors.

Siden 2022 har Sprogland tredoblet antallet af samtaler om måneden, og siden platformens start i 2020 er antallet tidoblet. I dag har platformen rundet mere end 23.000 samtaler.

Fakta

  • Sprogland, der blev etableret i 2020, er et tilbud til flygtninge og migranter, der ønsker at styrke sine danskkundskaber.
  • På platformen Sprogland.dk kan brugere booke og træne sproget sammen med frivillige dansktalende.
  • Projektet sker i samarbejde med den digitale fællesskabsplatform Boblberg.dk og er udviklet med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Total
0
Shares
Related Posts
Read More

Dansk støtte på 785 mio. kr. til Afrikas udvikling

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen har i dag annonceret et nyt dansk bidrag på 785 mio. kr. til Den Afrikanske Udviklingsfond. Danmark giver 785 millioner kr. til grøn omstilling og el i Afrika.