Indvandrere i Danmark oplever ringere diabetesbehandling

Et stort studie med type 2-diabetes viser, at indvandrere i Danmark oplever dårligere regulering af sygdommen og ringere behandling end etniske danskere.
Klinisk forsker Anders Aasted Isaksen har studeret danske sundhedsdata for knap en kvart million personer med type 2-diabetes i Danmark.

Type 2-diabetes er en voksende sundhedsudfordring i Danmark og resten af verden. Et stort studie af en kvart million borgere med type 2-diabetes viser, at indvandrere i Danmark oplever dårligere regulering af sygdommen og ringere behandling end etniske danskere. Det skriver flere medier, heriblandt DK Nyheder.

Forskere ved Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus analyserede data fra 254.097 personer i Danmark, der har type 2-diabetes, herunder indfødte danskere og førstegenerationsindvandrere fra Mellemøsten, Europa, Tyrkiet, det tidligere Jugoslavien, Pakistan, Sri Lanka, Somalia og Vietnam.

De undersøgte den behandling, patienter med type 2-diabetes i Danmark får, og hvorvidt den følger anbefalingerne fra kliniske retningslinjer.

De undersøgte 11 indikatorer, fordelt på tre områder:

  • Monitorering: Får patienter for eksempel de anbefalede målinger af langtidsblodsukker og kolesterol, og får de målt påvirkninger af nyre/fod/øjne?
  • Biomarkører: Ligger patienternes langtidsblodsukker og kolesteroltal inden for det anbefalede niveau?
  • Medicinering: Modtager patienterne den anbefalede medicin?

I tråd med tidligere forskning fandt forskerne, at type 2-diabetes er mere udbredt blandt de fleste indvandrergrupper end blandt indfødte danskere. Samtidig viste det sig, at kvaliteten af type 2-diabetesbehandling på de fleste områder var dårligere blandt indvandrere, og særligt blandt indvandrere fra Somalia, som fik dårligere behandling i samtlige 11 indikatorer for god diabetesbehandling.

“Det er afgørende, at vi arbejder på at forstå årsagerne til disse uligheder, hvis vi skal have noget håb om at gøre op med uligheden,” siger Anders Isaksen, klinisk forsker ved Steno Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitet.

Type 2-diabetes er den hyppigste diabetes­form efter 30-årsalderen. Det er en kronisk sygdom, og cirka 5,5 procent af den danske befolkning har type 2-diabetes. Behandling af type 2-diabetes kan bestå af livsstilsændringer og medicin – alt efter, hvor længe man har haft sygdommen, og hvor godt den er reguleret.

Eksempler på data fra studiet:

Andelen af personer med type 2-diabetes, der ikke bliver undersøgt for nyreskade som anbefalet:Andel af personer med type 2-diabetes med LDL-kolesterol over 2.6 mmol/L:Andel af personer med type 2-diabetes og følgesygdomme, som ikke får den anbefalede blodtrykssænkende medicin:
Danmark: 43,6 %
Mellemøsten: 48,4 %
Somalia: 56,3 %
Danmark: 28,3 %
Mellemøsten: 33,2 %
Somalia: 50,4 %
Danmark: 28,4 %
Mellemøsten: 35,6 %
Somalia: 42,8 %

Om studiet

Guideline-level monitoring, biomarker levels and pharmacological treatment in migrants and native Danes with type 2 diabetes: Population-wide analyses

Forfattere: Anders Aasted Isaksen, Annelli Sandbæk, Mette Vinther Skriver, Gregers Stig Andersen, Lasse Bjerg.

Se studiet hos PLOS, The Public Library of Science: https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0001277

Studietype: Observationelt tværsnitsstudie

Samarbejdspartnere: Folkesundhed Aarhus, Magistratet for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Ekstern finansiering: Bevilling fra Folkesundhed i Midten. Stipendium fra Aarhus Universitet.

Interessekonflikter: Forskningsprojektet er støttet af Steno Diabetes Center Aarhus, som er delvist finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Total
0
Shares
Related Posts